Çevre yatırımları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile Bursa’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekibi ile Demir Enerji işbirliği sonucu kentin Karbon Ayak izini hesapladı. Bursa’nın kentsel sera gazı salınımı yıllık 12,5 milyon ton olarak hesaplanırken, sera gazı kaynaklarında yüzde 32’lik oranla sanayi ilk sırayı aldı.

Belediye için ´Kurumsal´ ve tüm Bursa için ´Kentsel´ sera gazı envanterleri hesaplanarak Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlandı. Bursa´nın kentsel sera gazı salımları Büyükşehir Belediyesi kurumsal salımları da dahil olmak üzere yaklaşık 12.5 milyon ton olarak hesaplandı. Kentin en belirgin sera gazı salımının 4 milyon ton CO2 eşdeğeri ile yüzde 32’lik oranla sanayiden kaynaklandığı belirlendi. İkinci önemli sera gazı kaynağı yüzde 21 ile konutlarda tüketilen enerji, üçüncü sera gazı kaynağı ise yüzde 20’i ulaşım olarak belirlendi. Ticari ve resmi binaların payı ise %10 da kaldı. Pek çok ilde katı atık ve atık su kaynaklı sera gazı salımları kent envanterinin yüzde 5-10’u arasında gerçekleşirken, Bursa’da şimdiye kadar alınan önlemlerin katkısıyla bu oran yüzde 2 seviyesinde hesaplandı.

Bursa’nın sera gazı emisyonu kaynaklarını ortaya koyan çalışmayı takiben belirlenen salım kaynaklarının azaltımına yönelik; çevreci ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi, önemli bir yutak alanı olan ormanlık alanların korunması ve arttırılması, entegre katı atık yönetimine geçişle trafiğe çıkan araç sayısının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması, şehir planlama çalışmalarının iklim değişikliği bağlamında yapılması gibi kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi amacıyla Bursa İklim Değişikliği Eylem Planı çalıştayı gerçekleştirildi.

10 Eyül 2015 tarihinde kentin önemli paydaşları olan Ticaret Odası ve Sanayi Odası, çeşitli üniversiteler, ilçe belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il Müdürlüğü, enerji dağıtım şirketlerinin de dahil olduğu 30 farklı kurum ve kuruluşun temsilcisinin katılım sağladığı çalıştayda kentsel yapılı çevre, ulaşım, enerji, sanayi, atık ve su yönetimi, tarım ve ormancılık olmak üzere 6 farklı temada grup çalışması gerçekleştirilerek iklim değişikliği eylem planının temelini oluşturacak azaltım stratejileri geliştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Nalan Fidan yaşanabilir ve iklim dostu bir Bursa oluşturmak adına gerçekleştirilen bu önemli çalışmanın tüm Bursa için faydalı olmasını dileyerek, çalıştaya katılım sağlayan tüm kurum temsilcilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Bursa İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı

Bursa İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı

Bursa İklim Değişikliği Eylem Planına linkten ulaşabilirsiniz: http://www.bursa.bel.tr/dosyalar//BBB_IDEP_Kas%C4%B1m2015.pdf