AVRUPA Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında Türkiye’den Manisa Büyükşehir Belediye’sinin “Soma Pilot Bölgesi” için ortaklığı bulunduğu, Avrupa şehirlerinin kentsel ekosistemlerinin iyileştirilmesi ve geleceğin akıllı şehirlerinin kurulması konulu Cityfied projesinin dördüncü periyodik toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü’nün organizasonu ile İTÜ Maslak yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Nisan 2014’de başlanan projenin 3. Yılında geçmiş yıllarda yapılna çalışmalar ve raporlar gözden geçirildikten sonra önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar planlandı. Türkiye’den İTÜ Enerji Enstitüsü, SEAŞ, TUBİTAK, MIR AR-GE, REENGEN, Demir Enerji, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyelerinin ortağı olduğu proje İspanya Lunero de Laguna, İsveç Lund ve Manisa’dan Soma pilot bölgeleri yeralmaktadır.

Soma SEAŞ (özelleştirme sonrası kamuda kalan Müdürlük)’ın sosyal tesislerinin termik santralin atık ısısı ile ısıtılması ve sıcak su temin edilmesinin yanısıra binalarda izolasyon, elektrik ve ısıtma sistemleri yenilemesi, aydınlatmaların enerji verimlilerle değiştirilmesi gibi pasif önlemlerin yanısıra PV ve Solar kollektörleri uygulaması planlanmaktadır. Seçilen 7 binada duvardan ve/veya tavandan ısıtma sistemi denenecektir. Ayrıca gerek demo alanında gerek Manisa Büyükşehir’in yatırımını yapacağı bölgesel ısıtma hattında MIR AR-GE tarafından geliştirilmiş olan RTP denilen plastik borular kullanılacaktır.

Proje hakkında daha fazla bilgi için www.cityfied.eu

Proje’nin Türkçe web sayfası için http://tr.cityfied.eu/