Avrupa Birliği Başkanlar Sözleşmesi imzalayıcısı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”nı hazırladı. Demir Enerji ile işbirliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılına kadar kentteki sera gazı salımlarını en az % 20 azaltma taahhüdü çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmayı 2016 yılı başında tamamladı.

Projenin ilk aşamasında 11.08.2015 tarihinde İzmir Sanat Merkezinde, SEEP Raporu hazırlamak amacıyla üniversiteler, meslek odaları temsilcileri ve belediye birimlerinden görevlendirilen personellere yönelik geniş katılımlı eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantının ilk etabında iklim değişikliğine neden olan ekonomik siyasi arka planın ne olduğu, yerel yönetimlerin nasıl “iklim dostu dönüşüm” gerçekleştirebileceği konularında bilgi verilmiş olup, bu dönüşümü gerçekleştirmek için kent genelinde stratejik ve teknolojik entegresyonun sağlanması önemi vurgulanmıştır. Avrupa kentlerinde uygulamaya konulan SEEP raporlarının incelenmesinin ardından entegre karbon yönetimi ve getirileri, karbon envanterinin çıkartılması, hesaplama metodolojisi ve karbon salınımı azaltım planının oluşturulmasına yönelik ön bilgi verilmiştir. Karbon Emisyon Envanterinin ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nın hazırlanması için veri toplama sürecine girilen projenin; bir sonraki etabında azaltım seçenekleri belirlenip, kısa-orta ve uzun vadeli hedeflerin ortaya konulmasına yönelik ortak akla ulaşmak için çalıştay düzenlenecektir.

Hazırlıklar sırasında Kasım ayında Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen çalıştay ile 26 kurumu temsil eden yönetici ve akademisyenlerden oluşan 70 kişilik ekibi bir araya getiren Belediye katılımcıların yardımı ile ‘Kentsel Yapılı Çevre, ‘Ulaşım’, ‘Sanayi ve Hizmetler’, ‘Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Tüketimi’, ‘Atık ve Su Yönetimi’,  ile ‘Tarım ve Orman’ olmak üzere 6 sektörü masaya yatırdı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Devran, iklim değişikliği ile mücadelede İzmir’in sürdürülebilir geleceğini planladıklarını söyledi.

İzmir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı çalıştayından görüntüler

İzmir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı çalıştayından görüntüler

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı çalıştayından görüntüler

İlgili haber için https://www.izmir.bel.tr/HaberDetay/14962/tr