Kırsal Miras Projesi RURITAGE’ta rol model olarak deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz?


RURITAGE projesi, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programından, 776465 ​​sayılı hibe sözleşmesi kapsamında finansman sağlamaktadır. Proje kapsamında, 6 ana tema olan peyzaj, kırsal gıda, göç, inanç turizmi, sanat & festivaller ve dayanıklılık yenilikçi ana başlıklarıyla, her rol model kentinin kendi deneyimlerini öğrenici/uygulayıcı kentlere aktardığı bir süreç ortaya konmaktadır. Bu bağlamda sizlerde kendi deneyimlerinizi paylaşmak ve aktarmak için rol model olmak isterseniz, 31 Ekim 2018 tarihine kadarı bu linkten başvurularınızı yapabilirsiniz.

Projenin detaylarını öğrenmek için tıklayınız

Kırsal Miras Projesi RURITAGE’ın Açılış Toplantısı Bolonya’da Gerçekleştirildi


Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 çağrısı kapsamında ele aldığı “RURITAGE- Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler yoluyla Kırsal Yenilenme” projesinin başlangıç toplantısı Haziran ayında Bolonya Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Bakırçay Havzası’nın kırsal mirasını geleceğe taşımaya yönelik geliştirilen projeye İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Demir Enerji konsorsiyum kurarak katılım sağlamaya hak kazanmıştır. Başvurular değerlendirilerek 6 farklı konuda olmak üzere (Pilgrimage, Landscape, Migration, Art&Festivals, Rural Food)  6 öğrenici (replicator) şehir  (Avusturya, Norveç, Almanya, Slovenya, İtalya ve Türkiye) seçilerek proje kapsamından hibe almıştır. İzmir kenti “Landscape” alanında öğrenici şehir rolünü üstlenmiştir. Öğretici partnerlerin  -knowledge partner- ve 14 rol modelin-role model- de (İspanya, Romanya, İtalya, Kolombiya, Yunanistan, Fransa, Macaristan, İzlanda, Norveç, Şili) yer aldığı projede, seçilen öğrenici şehirler uygulamalarını ve aksiyonlarını geliştirirken diğer partnerlerle bağ kuracaktır.

Bir Başarı Öyküsü Olarak REMOURBAN Konferansı Gerçekleşti


Konferansın açılışında konuşan proje paydaşlarından Anadolu Üniversitesi Proje Yöneticisi ve Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Yörükoğulları; “Projemiz, kentlerin yeniden düzenlenmesi ve modernizasyonu ile ilgili. Kentleşmenin getirdiği birtakım sorunlar var ve bunların düzeltilmesi için 1990’lardan itibaren akıllı kent gibi yeni kavramlar ortaya çıktı. Avrupa Birliğinin en büyük projelerinden biri olan bu projede biz de Üniversite olarak yer alıyoruz. Amaçlarımızdan biri de bu projelerde öğrencileri çalıştırarak, AB Projeleri hakkında tecrübe kazanmalarını sağlamak” dedi.
Proje ile ilgili bilgilendirme yapan Caner Demir, “Projemiz, pek çok uygulamanın bir arada yer aldığı bir demo hâlinde. Yeni ve örnek teşkil edecek uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Temel amacımız ise kentin bir parçasını alıp burada hem enerji dönüşümünü gerçekleştirmek hem de yenilenebilir enerjiye geçişini sağlamak. Sonrasındaki amaç ise bütün bu enerji altyapısının bilişim teknolojileriyle uyum sağlaması ve iyi bir uygulama örneği oluşturmak. Hedefimiz, uzun vadede bu örneği çoğaltmak” dedi.

Kadıköy Belediyesi İklim Eylemi Adaptasyon Çalıştayı Gerçekleştirildi


09 Mayıs 2018 Çarşamba günü 12:30-17:30 arası Kadıköy Akademi’de İklim Eylemi Uzmanlar Adaptasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Belediyenin Strateji Geliştirme, Etüt Proje, İmar ve Şehircilik, Plan Proje, Park ve Bahçeler, Kentsel Tasarım, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Veteriner İşleri müdürlüklerinden uzman personeller, Dr. Rana BEŞE Polikliniğinden Halk Sağlığı Uzmanı Doktorlar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi akademisyenler, Bağımsız Danışmanlar, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’nden ve Proje ortağı Demir Enerji firmasından uzmanların katılımıyla gerçekleşmiştir.
Proje ile ilgili bilgilendirme yaptığı konuşmasında Caner Demir, “Projemiz, pek çok uygulamanın bir arada yer aldığı bir demo hâlinde. Yeni ve örnek teşkil edecek uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Temel amacımız ise kentin bir parçasını alıp burada hem enerji dönüşümünü gerçekleştirmek hem de yenilenebilir enerjiye geçişini sağlamak. Sonrasındaki amaç ise bütün bu enerji altyapısının bilişim teknolojileriyle uyum sağlaması ve iyi bir uygulama örneği oluşturmak. Hedefimiz, uzun vadede bu örneği çoğaltmak” dedi.

26-27 Nisan’da MatchUp Projesi 2.Periyodik Toplantısı Antalya’da Gerçekleştirildi


On the 26th and 27th of April, the members of the MAtchUP consortium gathered together in the Turkish city of Antalya for their 1st Periodic Meeting. Antalya is one of three Lighthouse cities of this Smart City project, together with Valencia and Dresden. In the meeting, the partners discussed the status of the project, its next steps and shared their experiences and progress on the implementation of technical and non-technical actions and plans.

Demir Enerji Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde İklim Değişikliği ve Karbon Ayakizi Konusunda Konferans Verdi


Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ve iklim dostu bir kent oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ile Demir Enerji firması işbirliği ile kentin enerji akışlarının haritasını çıkaracak olan “Kentsel ve Kurumsal Karbon Ayakizi Envanterinin” (sera gazları envanterini) hazırlanması için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

 Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde birçok kurum ve kuruluşun katılımıyla, “Kentsel ve Kurumsal Karbon Ayakizi Envanteri”nin hazırlanması kapsamındaki bilgilendirme toplantısında küresel iklim değişikliği ile birlikte dünya ve Türkiye’de sera gazı salımları ve Türkiye’de yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadele çabaları hakkında genel bilgilendirme yapılarak süreç içerisinde uygulanacak yöntemler tartışıldı.