Demir Enerji, AB 7. Çerçeve programları ile başladığı uluslararası projelerine Horizon 2020 çerçeve programı ile devam etmektedir. Akıllı şehir, çevre, ulaşım, halk sağlığı ve döngüsel ekonomi konularında projeler yürütmekte ve geliştirmektedir.  

Demir Enerji 2012 yılında başladığı yerel yönetimler işbirliği ve proje geliştirme çalışmalarına Büyükşehir ve ilçe belediyeleri düzeyinde devam etmektedir. Kentsel sera gazı envanteri, sürdürülebilir enerji eylem ve iklim uyum planı, Global Covenant of Mayors (Başkanlar Sözleşmesi) süreç yönetimi konusunda projeler yürütmektedir.  

Demir Enerji, kurumsal sürdürülebilirlik, enerji ve karbon yönetimi, kurumsal karbon stratejileri ve sera gazı envateri konularında şirket ve kurumlara hizmetler sunmaktadır.