Ziraat Bankası

Demir Enerji danışmanları ZiraaT Bankası Sera gazı envanteri ölçümlemesi projesinde görev almaktadır. Çalışmanın amacı Ziraat Bankası’nın Sürdrülebilirlik raporlaması kapsamında hazırladığı Sera gazı envanterinin güncellenmesidir.


Garanti Bankası

Demir Enerji danışmanları Garanti Bankası Sera gazı envanteri ölçümlemesi projesinde görev almaktadır. Çalışmanın amacı Garanti Bankası’nın CDP (Karbon Saydımlık Projesi) kapsamında hazırladığı Sera gazı envanterinin güncellenmesi ve kapsam 3 emisyonlarının hesaplanmasıdır.


Vakıfbank

Demir Enerji danışmanları Vakıfbank Sera gazı envanteri ölçümlemesi projesinde görev almıştır. Çalışmanın amacı Vakıfbank’ın ileride yapacağı CDP ve GRI raporlaması çalışmalarına temel teşkil etmenin yanısıra azaltım strratejisi için de referans yıl belirlemektir.


Vodafone

Demir Enerji danışmanları 2011-2012 yıllarında Vodafone Karbon ayak izi ve salım azaltım yol haritasi projesinde çalışmışlardır. Projenin amacı şirket faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının hesaplanması, kısa ve uzun vadede uygulanabilecek salım azaltım tedbirlerinin detaylı analizlerinin yapılarak salım azaltım için yol haritasının belirlenmesidir. Vodafone Türkiye, 2014 ve 2016 yıllarında bu çalışmanın güncellenmesi kararını almış ve proje için yine Demir Enerji’yi tercih etmiştir.


Türk Traktör

Demir Enerji danışmanları Türk Traktör Sera gazı envanteri ölçümlemesi projesinde görev almışlardır. Çalışmanın amacı Türk Traktör’ün mevcut emisyon envanterinin ISO 14064 standardına uygun olarak oluşturulması ve bir hesaplama modelinin geliştirilmesidir. 2012 yılında alınan ISO 14064 belgesinin her yıl doğrulaması projesinde de Demir Enerji olarak yer almaktayız.


Atos

Demir Enerji danışmanları Atos Bilişim Sera gazı envanteri ölçümlemesi projesinde görev almaktdır. Çalışmanın amacı Atos’un mevcut emisyon envanterinin çıkarılarak bir hesaplama modelinin oluşturulması; çalışanların iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda eğitilmesidir. Atos, Demir Enerji’nin yardımı ile çalışanlarını ve diğer paylaşlarını bilinçlendirmek üzere www.karbonolcer.com sitesini hayata geçirmiştir.


Çelikel

Demir Enerji danışmanları Çelikel Alüminyum Sera gazı envanteri hesaplanması ve raporlanması projesinde görev almıştır.


Asyaport

Demir Enerji danışmanları Asyaport  Sera gazı envanterinin ISO 14064 standardına uygun olarak oluşturulması ve bir hesaplama modelinin geliştirilmesi projesinde çalışmıştır.


Betek

Demir Enerji danışmanları Betek Boya Kimya sera gazı envanteri ölçümlemesi projesinde görev almışlardır. Çalışmanın amacı Betek Boya’nın mevcut emisyon envanterinin ISO 14064 standardına uygun olarak tasarlanması ve bir hesaplama modelinin oluşturulmasıdır. Demir Enerji olarak belgelendirme denetimlerinde de kuruma destek olunmuştur.


Yörsan

Demir Enerji danışmanları Yörsan Sera gazı envanterinin ISO 14064 standardına uygun olarak oluşturulması ve bir hesaplama modelinin geliştirilmesi projesinde çalışmıştır.


Yurtiçi Kargo

Demir Enerji danışmanları Yurtiçi Kargo Karbon ayak izi hesaplama projesinde çalışmışlardır. Çalışmanın amacı yurtiçi kargonun mevcut emisyon envanterinin çıkarılarak bir hesaplama modelinin oluşturulmasıdır.


Sütaş

Demir Enerji danışmanları Sütaş Sera gazı envanteri hesaplama projesinde görev almışlardır. Sütaş sürdürülebilirlik raporlaması çerçevesinde kurumsal seragazı envanterinin hazırlanması ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanan enerji ile kaçınılmış karbon salımlarının hesaplanmasıdır.


NMT

Demir Enerji danışmanları NMT Danışmanlık Sera gazı envanteri ölçümlemesi projesinde görev almışlardır. Çalışmanın amacı NMT  Danışmanlık’ın mevcut salım envanterinin çıkarılarak dengeleme (Offsetting)  seçeneklerinin değerlendirilmesidir.


Form

Demir Enerji danışmanları Form Temiz Enerji Sera gazı envanteri ölçümlemesi projesinde görev almışlardır. Çalışmanın amacı Form Temiz Enerjinin mevcut salım envanterinin çıkarılarak dengeleme (Offsetting) seçeneklerinin değerlendirilmesidir.