Urban GreenUPNew Strategy for Re-Naturing Cities through Nature-Based Solutions


Urban GreenUp Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından Horizon 2020 “Doğa Esaslı Çözümler” programı kapsamında finanse edilen 3 büyük kapsamlı projeden bir tanesidir. Bu Doğa Esaslı Çözümler projesi 5 yıl sürecek ve 3 farklı ülkeden 3 farklı kentte; Valladolid-İspanya, Liverpool-İngiltere ve İzmir-Türkiye’de iklim değişikliği azaltımı, iklim değişikliğne uyum, su yönetimi, biyoçeşitliliği artırma gibi alanlarda yatırımlar yapılacaktır. Demir Enerji, 25 proje ortağından biri olarak Türkiye’de proje koordinatörü konumundadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Bitnet Bilişim Hizmetleri projede yer alan diğer Türk ortaklardır.

CityFiedReplicable and Innovative Future Efficient Districts and Cities


Cityfied projesi Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve program kapsamında hibe desteği almakta olup toplamda 5 yıl sürecektir. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda yapılacak yatırımlar 3 farklı ülkenin 3 farklı kentinde; Laguna – İspanya, Lund – İsveç ve Soma – Manisa’da gerçekleşecektir. Demir Enerji 21 proje partnerinden biri olarak projenin Türkiye koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Manisa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK-MAM, MİR-ARGE ve Reengen projede yer alan diğer Türk partnerlerdir.

RemoUrbanRegeneration Model for Accelerating the Smart Urban Transformation


Remourban Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından Horizon 2020 programı kapsamında finanse edilen 3 deniz feneri projesinden biridir. Bu Akıllı Şehir projesi 5 yıl sürecek olup ve 3 farklı ülkeden 3 farklı kentte; ; Valladolid-İspanya, Nottingham-Birleşik Krallık ve Tepebaşı-Eskişehir’de enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ulaşım ve bilişim entegrasyonu çalışmaları yürütülecektir. Demir Enerji, 22 proje ortağından biri olup ve  Türkiye’de proje koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir. Projenin diğer Türk ortakları başta Tepebaşı Belediyesi olmak üzere Anadolu Üniversitesi, Ölçsan ve Energon kurumlarıdır.

MatchUP – Maximizing the Upscaling and Replication Potential of High Level Urban Transformation Strategies


MAtchUP projesi Avrupa Birliği Horizon 2020 Akıllı Şehirler ve Topluluklar programı H2020-SCC-2017 çağrısı kapsamında olup proje süresi 60 aydır, projenin toplam bütçesi ise 19.472 milyon €’dur.  Kentsel dönüşüm alanı içerisinde uygulamaya alınacak çözümler ve kullanılacak binlerce sensör ve IoT (nesnelerin interneti) cihazları tek bir platform üzerinden kontrol edilerek Akıllı Kent Kepez-Santral’ in tüm bileşenleri entegre edilecektir.

ReplicateRenaissance of Places with Innovative Citizenship and Technology


REPLICATE’in amacı, San Sebastian, Floransa ve Bristol şehirlerinde mevcut bulunan akıllı şehir teknolojilerini enerji, ulaşım ve bilişim sektörlerinde kentsel karmaşıklığa çözümler yönünden ele alarak projenin izleyici şehirleri olan Essen, Nilüfer ve Lozan’da göstermek ve tekrarlama planları oluşturmaktır. Bu projede, Demir Enerji ve Nilüfer Belediyesi, takipçi şehir olarak projede üretilen metodolojileri öğrenmek amacıyla Türkiye’yi temsil etmektedir.

Ruritage Rural Regeneration Through Systemic Heritage-led Strategies


RURITAGE, Avrupa Birliği’nin 2017 yılında Horizon 2020 Programı çerçevesinde yayınladığı “Sürdürülebilir Gelişmenin Taşıyıcısı olarak Kültürel Miras- Kırsal Yenileşim” çağrısı kapsamında; “ Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler yoluyla Kırsal Yenilenme” projesidir. Proje kapsamında İzmir kenti  iki aşamayı da geçerek hibe almaya hak kazanmıştır. Haziran ayında İtalya’nın Bolonya kentinde yapılan toplantıyla başlayan projede Demir Enerji, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türkiye partnerleri olarak yer almaktadır.

Better Bringing Europe and Third Countries Closer Together Through Renewable Energies


BETTER intends to address RES cooperation between the EU and third countries. The RES Directive allows Member States to cooperate with third countries to achieve their 2020 RES targets in a more cost efficient way. The core objective of BETTER is to assess, through case studies, stakeholders involvement and integrated analysis, to what extent this cooperation can help Europe achieve its RES targets in 2020 and beyond, trigger the deployment of RES electricity projects in third countries and create win-win circumstances for all involved parties. The case studies focusing on North Africa, the Western Balkans and Turkey will investigate the technical, socio-economic and environmental aspects of RES cooperation. Additionally, an integrated assessment will be undertaken from the “EU plus third countries” perspective, including a quantitative cost-benefit evaluation of feasible policy approaches as well as strategic power system analyses. Impacts on the achievement of EU climate targets, energy security, and macro-economic aspects will be also analysed. The strong involvement of all relevant stakeholders will enable a more thorough understanding of necessary policy prerequisites. Demir Enerji was subcontracted to Better project to conduct investigate the technical, socio-economic and environmental aspects of RES in Turkey.

Making City – Energy Efficient Pathway for the City Transformation: Enabling a Positive Future


MAKING-CITY, the new large-scale demonstration project funded by Horizon 2020 EU’s research and innovation programme, holds its kick-off meeting on 13th-14th December in Valladolid, Spain. Gathering 34 partners coming from 9 countries, this 60-month H2020 project with a budget of 20 million euros aims to address and demonstrate the urban energy system transformation towards low carbon cities following the Positive Energy District (PED) concept. Coordinated by CARTIF Technology Centre, the project involves 2 “lighthouse cities”, Groningen and Oulu, for the demonstration of their objectives. Both cities have been chosen due to their current work and commitment on energy transition, and the work with them will help others, our 6 “follower cities”: León (Spain), Bassano del Grappa (Italy), Kadiköy (Turkey), Poprad (Slovakia), Vidin (Bulgaria) and Lublin (Poland), to replicate the solutions proposed. The consortium is completed by representing key stakeholders within the value chain of smart cities: leading European research/academic institutions, large industries, SMEs, public bodies and specific exploitation expert partners.