CITYFIED (2016-2020) 


Replicable and Innovative Future Efficient District and Cities

CITyFiED projesi, Avrupa şehirlerinin ve kent ekosistemlerinin geleceğin akıllı şehirlerine uyumunu sağlamak için; tekrarlanabilir, sistematik ve entegre stratejiler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bunun için bina yenilemesi, akıllı şebeke ve bölgesel ısıtma ağları, ICT ve Ulaşım ile bağlantısını kuracak yenilikçi teknoloji ve metodolojiler geliştirilmesi ve uygulanması ile enerji talebi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynak kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanılmaktadır.

Proje sayfası  için tıklayınız…

CITyFiED kapsamında şehirlerin ve ilgili teknolojik paydaşların katıldığı Laguna-Valladoid (İspanya), Soma-Manisa (Türkiye) ve Lund’da (İsveç) gerçekleştirilen 3 üst düzey, iddialı uygulama projesi ile hayata geçirilmekte olan kapsamlı uygulama faaliyetlerinin etkilerinin ve uygulanabilirlik potansiyelinin en yükseğe çekilmesi amaçlanmaktadır.

Uygulamalarda, enerji verimliliğinin önemli oranda arttırılması ve enerji tüketimine bağlı çevresel etkinin azaltılması için  bütüncül bölgesel yenileme yaklaşımı ile yenilikçi ve maliyet etkin teknolojileri kullanacaktır. Avrupa genelinde benzer uygulamalar geliştirmek ve çalışabilir modeller geliştirmek amacıyla binalarda kapsamlı yenileme, yenilikçi bölgesel ısıtma ve soğutma kavramı ve şebeke yönetimini iyileştirmek için çözümler  ve dağıtılmış (merkezi olmayan) elektrik üretimini arttırma çalışmaları yapılacaktır.

Demir Enerji ekibi, CITyFiED’ın 21 proje partnerinden biri olarak projenin Türkiye koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Manisa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK-MAM, MİR-ARGE ve Reengen projede yer alan diğer Türk partnerlerdir. Koordinasyon görevi yanı sıra Demir Enerji projede uygulamaların planlanması, izlenmesi, değerlerndirilmesi gibi saha görevleri ve yaygınlaştırma, iletişim ve işletme gibi uluslararası görev tanımlarına sahiptir.

SOMA


LAGUNA DE DUERO


LUND