URBAN GREENUP (2017-2022) 


Doğa Esaslı Çözümlerle Kentlerin Yeniden Doğallaştırılması için Yeni Stratejiler

Urban GreenUp Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından Horizon 2020 “Doğa Esaslı Çözümler” programı kapsamında finanse edilen 3 büyük kapsamlı projeden bir tanesidir. Bu Doğa Esaslı Çözümler projesi 5 yıl sürecek ve 3 farklı ülkeden 3 farklı kentte; Valladolid-İspanya, Liverpool-İngiltere ve İzmir-Türkiye’de iklim değişikliği azaltımı, iklim değişikliğne uyum, su yönetimi, biyoçeşitliliği artırma gibi alanlarda yatırımlar yapılacaktır. Demir Enerji, 25 proje ortağından biri olarak Türkiye’de proje koordinatörü konumundadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Bitnet Bilişim Hizmetleri projede yer alan diğer Türk ortaklardır.

Proje sayfası  için tıklayınız…

Proje alanı Karşıyaka Kent Merkezi, Girne Bulvarı, Peynircioğlu Deresi, Sasalı Doğal Yaşam Parkı gibi özel alanları içermekte olup ısı adası etkisini azaltmak, biyoçeşitliliği arttırmak, tarımda iklim dostu uygulamalar gerçekleştirmek gibi bir çok hedefi kapsamaktadır. Bu hedefler doğrultusunda İzmir’de yeşil koridor oluşturulması, ağaçlandırma, bisiklet yolu ağının genişletilmesi, kentsel tarım uygulamaları gerçekleştirmek üzere iklim dostu seralar inşa edilmesi, Peynircioğlu deresi ıslahı ve çevre düzenlemesi, meyve duvarları yerleştirilmesi, yeşil otopark çatıları gibi uygulamalar yapılacaktır.

yeşil altyapı
suya müdahaleler
kentleşmenin yeniden doğallaştırılması
teknik olmayan yenilikler

İspanyol firması CARTIF’in genel koordinatörlüğünü üstlendiği projede Demir Enerji ekibi Türkiye koordinatörü olarak, projenin yazım aşamasından itibaren AB ile iletişim, çalışmaların raporlanması, çalışmalar boyunca Türk ortakların Liverpool ve Valladolid’de ortaklarla koordinasyonu gibi alanlarda yürütme ve değerlendirme açısından kritik görevlere sahiptir. Bunların dışında, Demir Enerji Ekibi projenin uluslararası platformunda metodoloji geliştirme, izleme ve değerlendirme, iletişim ve yaygınlaştırma iş paketlerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

İZMİR


VALLADOLID


LIVERPOOL