MatchUP (2017-2022) 


MAximizing the Upscaling and Replication Potential of High Level Urban Transformation Strategies

MatchUP projesi, AB tarafından finansa edilmekle birlikte, vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmek ve yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla; kentsel sorunları akıllı çözümlerle fırsatlara dönüştürebilen, üretim hedefini benimseyen bir akıllı şehirler projesidir. Enerji verimliliğini geliştirmek, sürdürülebilir ulaşım imkanlarını artırmak, Avrupa ve ötesindeki şehirler için kentsel dönüşüm modeli olarak hizmet edebilecek teknolojik gelişmelere ve eylemlere yatırım yapmak projenin nihai amaçlarındandır. Yapılan bu müdahalelerle toplumun refah ve daha yaşanabilir bir kentsel ortam yaratılması hedeflenmektedir.

Proje sayfası  için tıklayınız…

MAtchUP projesinde Valensiya (İspanya), Dresden (Almanya) ve Antalya (Türkiye) şehirleri lider kent olarak seçilmiştir. Bununla birlikte proje süresince izleyici şehir olarak Ostend (Belçika), Herzliya (İsrail), Üsküp (Makedonya) ve Kerava (Finlandiya) belirlenmiştir. Proje kapsamında üç uygulayıcı şehrinden biri olan Antalya’da, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şampaş, Demir Enerji, Taysim, Akdeniz Üniversitesi ve Antepe yerel ortaklığı ile enerji ve ulaşım alanında yapılacak akıllı uygulamaların ve çözümlerin bilişim teknolojileri vasıtasıyla kent platformuna entegre edilmesi sağlanacaktır. Bunun yanı sıra katılımcı bir yaklaşım esas alınarak; vatandaş katılımı sağlanacak, sosyal stratejiler oluşturulacaktır.

Ulaşım
BIT
Enerji
Kent
Toplum

MatchUp projesi, birlikte çalışacak 3 uygulayıcı ve 4 izleyici şehirde; sosyal, ekonomik ve çevresel modellerin yeniden şekillendirilmesini sağlayıp, vatandaşların refah düzeyini artırarak, sosyal içermeye ve daha yaşanabilir bir kente teşviki ortaya koyacaktır. Akıllı bir şehir olmak için vatandaşlara ve kentsel çevreye uygun olan doğru hizmeti, araçları ve teknolojileri sağlamak gerekmektedir. Teknoloji odaklı çözümlerin, akıllı ve yenilikçi bir anlayışla uygulanması; kentler, vatandaşlar ve kurumlar için daha cazip hale gelmektedir. Akıllı bir şehir başarısında katılımcı yaklaşım oldukça önemlidir. MAtchUp faaliyetleri, katılımcı yaklaşımla birlikte yeni yaratılacak olan kentsel stratejilere uyarlanacaktır.

ANTALYA


DRESDEN


VALENSİYA