Replicate (2015-2020) 


Renaissance of Places with Innovative Citizenship and Technology

REPLICATE projesi, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla enerji verimliliğini önemli ölçüde artırmak, sürdürülebilir ulaşım imkanlarını geliştirmek ve kentsel alanlarda sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltmak için; yenilikçi teknolojilerle, kurumsal ve ekonomik çözümleri hızlandırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, proje üç alanda akıllı bir şehre geçiş sürecini geliştirmeyi amaçlamaktadır: enerji verimliliği, sürdürülebilir hareketlilik, ve BİT altyapıları.

Proje sayfası  için tıklayınız…

Proje kapsamında İspanya’dan San Sebastian, İtalya’dan Floransa ve İngiltere’den Bristol şehirleri (“Smart City” Lighthouses ”) “lider” kentler olarak belirlenmiştir. Essen (Almanya), Nilüfer (Türkiye) ve Lozan (İsviçre) şehirleri “izleyici” şehir olarak seçilerek yapılan  müdahaleleri takip ederek kendi kentlerinde uygulamaya çalışacaklardır. Bunun yanı sıra  Guangzhou (Çin) ve Bogota (Kolombiya)  kentleri de “gözlemci” şehir olarak belirlenerek sonuçların öğrenilmesi ve yaygınlaştırılmasında rol alacaktır. Projede 38 ortaktan oluşan bir konsorsiyum mevcuttur.

BİT altyapısı
Ulaşım
Enerji verimliliği

Üç kentte -San Sebastián, Floransa ve Bristol- ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe dayalı bir Şehir İşletme Modeli geliştirmesi taahhüt edilmektedir. Bununla birlikte, ‘akıllı şehir’ kavramına doğru evrimleşmek isteyen kentler için, proje sonuçlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla  ‘lider kent’ ve ‘takipçi’ şehirler arasında bağlantı kurulmaktadır. Proje kapsamında  San Sebastian, Floransa ve Bristol şehirlerinde mevcut bulunan akıllı şehir teknolojilerini enerji, ulaşım ve bilişim sektörlerinde kentsel karmaşıklığa çözümler yönünden ele alarak projenin izleyici şehirleri olan Essen, Nilüfer ve Lozan’da göstermek ve tekrarlama planları oluşturulacaktır. Bu projede, Demir Enerji ve Nilüfer Belediyesi, takipçi şehir olarak projede üretilen metodolojileri öğrenmek amacıyla Türkiye’yi temsil etmektedir.

NİLÜFER – İZLEYİCİ ŞEHİR


ESSEN – İZLEYİCİ ŞEHİR


VALENSİYA – İZLEYİCİ ŞEHİR