RURITAGE (2018-2022) 


Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme

RURITAGE, Avrupa Birliği’nin 2017 yılında Horizon 2020 Programı çerçevesinde yayınladığı “Sürdürülebilir Gelişmenin Taşıyıcısı olarak Kültürel Miras- Kırsal Yenileşim” çağrısı kapsamında; “ Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler yoluyla Kırsal Yenilenme” projesidir. Proje kapsamında İzmir kenti  iki aşamayı da geçerek hibe almaya hak kazanmıştır. Haziran ayında İtalya’nın Bolonya kentinde yapılan toplantıyla başlayan projede Demir Enerji, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türkiye partnerleri olarak yer almaktadır.

Proje sayfası  için tıklayınız…

RURITAGE projesi kültürel ve doğal miras yoluyla sürdürülebilir gelişmeyi hedeflemekle birlikte, kırsal alanların gelişimini sağlayacaktır. Bu bağlamda proje kapsamında, kırsal miras için kırsal atlas uygulaması oluşturularak haritalandırılacak, sistematik yenilik alanlarında yenileşim modelleri oluşturulacaktır.  Sistematik yenilikçi alanlar peyzaj (landscape), sanat ve festivaller (art&festivals), kırsalda gıda (rural food), göç (migration), inanç turizmi (piligrimage) ve dayanıklılık (resilience) olarak 6 ana başlıkta toplanmıştır.

Peyzaj
Kırsal Gıda
Göç
Sanat & Festival
İnanç Turizmi
Dayanıklılık

Bolonya Üniversitesi’nin koordinatörlüğü üstlendiği projede, İtalya, İspanya, Avusturya, İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa, Finlandiya, Polonya, Hollanda, Macaristan, Slovenya, Yunanistan, İzlanda, Norveç, Türkiye, Brezilya, Kolombiya, Şili, Romanya olmak üzere toplam 20 adet ülkeden aralarında UNESCO, CARTIF, TECNELIA, ICLEI gibi uluslararası kuruluşların da yer aldığı 39 partner bulunmaktadır. Projede “peyzaj” temasıyla  uygulayıcı şehir olacak olan İzmir, proje kapsamında her rol model ve öğrenici şehir gibi Kozak’taki Yukarıbey Köyü’ne koordinasyon merkezi kurarak, ortaklar arası iletişimi kurarak iş birliği oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Oluşturulacak merkezden yerel üretimin, turizm faaliyetlerinin ve alınacak aksiyonların geliştirilmesi ve yönetiminin sağlanması hedeflenmektedir.  Bunun yanı sıra proje partnerleriyle merkezde çeşitli atölyeler düzenlenecek, proje süresince personel değişimi sağlanarak projelerin yerinde görülmesi sağlanacak, konsorsiyum ağında güçlü bir iletişim modeli kurulacaktır.

İZMİR