Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı


Bu plan, Kadıköy Belediyesi’nin 2009 yılından beri kurumsal ölçekte sürdürmekte olduğu iklim değişikliği ile mücadele ve enerji verimliliği çalışmalarının ilçe ölçeğine taşımaktadır. Kurumsal olarak dar bir ölçekte gerçekleştirilen çalışmaların ilçe gibi büyük bir ölçeğe genişletilmesi, bir takım zorlukları da beraberinde getirmiştir. İstanbul gibi bir metropolün içerisinde yer alan Kadıköy’de kurumsal ölçekte elde edilmesi daha kolay olan veriler, ölçeğin ilçe ölçeğine büyümesi ile zorlaşmıştır. Bu planda kullanılan veriler dış paydaşları (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, İGDAŞ, AYEDAŞ, TCDD, akaryakıt istasyonları vb.) bilgilendirerek, resmi yollarla temin edilmiştir.

Kahramanmaraş Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin sera gazı salımlarını hesaplamak ve bir azaltım planı oluşturmak üzere başlattığı “Kahramanmaraş Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” (KSEEP) süreci, gerçekten de, Kahramanmaraş kenti için hazırlanmış bir teknik doküman olmanın çok ötesinde, bir ‘sürece’ işaret eder. Bu çalışma, ülkenin en dinamik ve yeniliğe açık kentlerinden biri olan Kahramanmaraş’ı iklim değişikliğinin tehdit ettiği geleceğe taşıyacak önemli bir adım niteliğindedir. Söz konusu ‘süreç’, uzun vadeli ortaklaşılmış bir vizyona ve bu vizyonu yaşama geçirecek kaynaklara ihtiyaç duyar.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planı


Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı (BUSECAP), iki önemli işlevi yerine getirmektedir; birinci olarak, Bursa’nın enerji ve seragazı yoğunluklarını kapsamlı bir şekilde kayıt altına alarak iklim değişikliğine yol açan kent kaynaklı seragazlarının azaltılmasına dair ayrıntılı bir azaltım stratejisini (Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı) ortaya koymakta, ikinci olarak ise halihazırda gerçekleşmekte olan iklim değişikliğinin, ortaya çıkardığı olumsuz etkilere karşı kenti dirençli hale getirecek bir İklim Uyum Stratejisinin de (İklim Uyum Eylem Planı) yapı taşlarını döşemektedir. Kent paydaşları ile ortaklaşa olarak gerçekleştirilen çalışmalarla yerel yönetimin, “Yaşanabilir, Üretken ve Dirençli Kent Bursa” vizyonunun, katılımcı pratiklerle hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım atılmış olmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı


İzmir’in Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nın (SEEP) başlangıç noktası olan Kentsel Sera gazı Envanteri, kentin fiziksel büyümesinin, iktisadi ve ticari hayatının, enerji ve karbon yoğunlukları bakımından yansımasını ifade etmektedir. Kentsel enerji akışlarının değerlendirilmeleri ve bir sürdürülebilirlik vizyonu ile birleştirilmeleri, orta ve uzun vadede iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile karşı karşıya gelecek olan kentler açısından hayati önemdedir. Bu bölümde, İzmir’in 2014 yılı temel alınarak ortaya konulan kentsel sera gazları envanterinin ya da karbon ayak izinin, farklı sektörlerdeki azaltım senaryoları ile nasıl küçültülebileceğine dair, bu raporun önceki bölümlerinde ortaya koyulan önlemlerin özet değerlendirmesi yer almaktadır.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı


Tepebaşı SEEP, ülkenin en dinamik ve yeniliğe açık kentlerinden birini iklim değişikliğinin tehdit ettiği geleceğe taşıyacak ilk ve önemli bir adım niteliğindedir. Söz konusu ‘süreç’, uzun vadeli ortaklaşılmış bir vizyona ve bu vizyonu yaşama geçirecek kaynaklara ihtiyaç duyar. Türkiye’de olduğu kadar dünya ölçeğinde de değişen kent olgusunun- olumlu ve olumsuz boyutlarıyla, tüm unsurlarını, kentin enerji akışlarında bulmak mümkündür.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı


Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği Başkanlar Sözleşmesi’ni (Covenant Of Mayors) imzalayarak başlattığı “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” (SEEP) süreci, gerçekten de, Antalya kenti için hazırlanmış bir teknik doküman olmanın çok ötesinde, bir ‘sürece’ işaret eder. Türkiye’de AB Başkanlar Sözleşmesi kapsamında hazırlanan ilk Büyükşehir SEEP’i olan Antalya SEEP, ülkenin en dinamik ve yeniliğe açık kentlerinden birini iklim değişikliğinin tehdit ettiği geleceğe taşıyacak ilk ve önemli bir adım niteliğindedir. Söz konusu ‘süreç’, uzun vadeli ortaklaşılmış bir vizyona ve bu vizyonu yaşama geçirecek kaynaklara ihtiyaç duyar.

Seferihisar Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı


Seferihisar Belediyesi’nin Avrupa Birliği Başkanlar Sözleşmesi’ni (Covenant Of Mayors) imzalayarak başlattığı “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı” (SEEP) süreci, gerçekten de, Seferihisar ilçesi hazırlanmış bir teknik doküman olmanın ötesinde bir ‘sürece’ işaret eder. Ülkenin ilk sakin şehri “Seferihisar”’ın iklim değişikliğinin tehdit ettiği geleceğe taşıyacak ilk ve önemli bir adım niteliğindedir. Söz konusu ‘süreç’, uzun vadeli ortaklaşılmış bir vizyona ve bu vizyonu yaşama geçirecek kaynaklara ihtiyaç duymaktadır.

Bornova Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı


Bornova Municipality is a city in İzmir County. Bornova has targeted 25 % reduction in its absolute CO2e emissions by the year 2020. As an administrative region in Greater İzmir, Bornova has a population growth rate above the national average of 1,2 %, at around 3,5%. The urbanization rate of Bornova is 91 %,being higher than the national average of 75 %. Bornova also has a relatively larger industrial and commercial activity within İzmir compared to other counties.The city is on the main transit roads from Aydın, Manisa, İstanbul and Çanakkale and also is home to the İzmir bus terminal. The long term vision of Bornova Municipality is consistent with its plans to reduce its carbon footprint; i.e. urban renewal and upgrading as well as decarbonizing and optimizing transport options.As can be seen from the baseline inventory, which does not include the industry contribution, the two main sources of GHG emission in Bornova are the built environment (i.e. emissions from the building stock) and transport emissions.