Avrupa Birliği, sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere, bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesini arttırmak için dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programları olan çerçeve programlarını oluşturmaktadır. 2015-2020 yılları arasında yürütülmek üzere Avrupa Birliği Horizon 2020 – Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı’nı açmıştır. Bu program kapsamında yapılan “Akıllı Şehirler ve Toplumlara Çözüm Üretmek” isimli proje çağrısına Tepebaşı Belediyesi ile birlikte katılım sağlanan konsorsiyumun 20 başvuru arasından ilk 3’e girmesi ile hibe almaya hak kazanmıştır. Ocak 2015 yılında başlayan projenin ilk 12 ayında proje kapsamında planlama çalışmaları tamamlanmıştır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek olan projenin toplam bütçesi 23,8 Milyon Euro, diğer Türk ortaklar ile biraber Tepebaşı Belediyesinin bu bütçeden almaya hak kazandığı miktar ise yaklaşık 5 Milyon Euro’dur. Uygulanacak olan projeye ismini veren REMOURBAN, dilimize ‘Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması için Yenileme Modeli’ olarak çevrilen ‘REgeneration MOdel for accelerating the smart URBAN transformation’ açıklamasının kısaltmasıdır.

Enerji, ulaşım ve bilgi-iletişim sektörlerinde yenilikçi çözümler sunan şirketlerin stratejik ortaklıklarına katkıda bulunacak olan projede yer alacak uygulayıcı şehirler Türkiye’den Eskişehir Tepebaşı, İspanya’dan Valladolid ve İngiltere’den Nottingham şehirleridir. Proje’de yeralan ve sonuçların tekrarlanabilirliğinin gözlemleneceği izleyici şehirler ise Belçika’dan Seraing ve Macaristan’dan Miskolc şehirleridir. Konsorsiyum, uygulayıcı şehirler (3), izleyici şehirler (2), araştırma kurumları (3), endüstri ortakları (11) ve diğer ortaklar (3) olmak üzere 7 ülkeden katılan toplam 22 ortaktan oluşmaktadır.

Proje videosu linki: https://www.youtube.com/watch?v=qrUu5hF1Nnk

Proje web sayfası: www.remourban.eu

Proje Türkçe web sayfası: http://eskisehir.remourban.eu/

logo REMOURBAN