Kaliteli ve Geniş Hizmet Yelpazemiz:


Yapılı Çevrede Enerji:


Enerji verimliliği en temel anlamıyla binalarda  yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim  kalitesi ve miktarının düşmesine yol açmadan birim hizmet veya ürün başına  enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Enerji tüketimi ve dolayısı ile enerji  maliyetlerini ve çevresel etkilerini azaltacak çözümler üreterek bina sahipleri, şirketler ve  endüstriyel işletmelere yardımcı olmaktayız.

Ulusal ve uluslararası alanda deneyimli çözüm ortaklarımızla müşterilerimize verdiğimiz hizmetler:

 • Sürdürlebilir bina tasarımı,
 • Yenilenebilir enerji teknolojileri fizibilite çalışması,
 • Binalarda enerji modellemesi,
 • Enerji konsepti hazırlama,

Çevre Dostu Binalar:


İnşaat sektörü şüphesiz günümüz çevre ve iklim  sorunlarının en önemli sebeplerinden biridir, toplam karbon salınımının % 40’ı  inşaat sektörü kaynaklıdır. Binaların çevreye olan etkilerinin azaltılması ve  bunun belirli standartlar doğrultusunda yapılması ihtiyacından yeşil bina  sertifikasyon sistemleri doğmuştur.

Demir Enerji; deneyimli danışmanları ile müşterilerine sürdürülebilir bina tasarımı ve sertifikasyonu konusunda sürecin başından sonuna kadar destek olmaktadır.

Karbon Yönetimi:


İklim değişikliği, fosil yakıtların yakılması,  arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan  etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal  sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda Yerküre’nin ortalama yüzey  sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmektedir. IPCC (Intergovernmental Policy on Climate  Change)’in 2001 yılı raporuna göre mevcut sera gazı emisyon trendleri bu şekilde  devam ederse 2100 yılında dünyanın yüzey ısısının 1,4 ile 5,8 °C  artması beklenmektedir.

Günümüzde  en çok tartışılan konuların başında gelen iklim değişikliği,  enerji  politikalarına yön veren başlıca unsurlardan biri haline gelmiştir. Hükümetleri  olduğu kadar, son yıllarda küresel yatırımcılar ve üreticiler tarafından da  çevresel sorumluluk kapsamında ele alınmakta olan iklim stratejileri, yönetim  sistemleri ve kurumsal stratejilere entegre edilmektedir.  Bireylerin, kurumların, şirketlerin çevre  konusuna verdikleri önem ve bu konuda attıkları adımlar çok önemli hale  gelmiştir. Dünyamızın karşılaştığı en önemli sorunlardan  biri olan iklim değişikliği konusunda farkındalığın giderek artması ile devletler, büyük kuruluşlar,  üreticiler, STK’lar ve hatta bireyler bu konuda çeşitli adımlar atmaya  başlamış, süreçlerin iyileştirilmesi ve cesur çözümler üretilmesi önemli faydalar sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir.

Demir Enerji; firmalar, büyük  işletmeler ve bireylerin iklim değişikliği ile mücadele ve karbon yönetimi konusundaki hedeflerine ulaşmada  yardımcı olmaktadır.

Kent ve İklim:


Düşük-karbon ve iklim politikalarının kentlerin, ‘yeşil ekonomik yenilenme’ kapsamında enerji tedarikinden, ulaşım modellerinin düzenlenmesine, bina enerji verimlerinin ve enerji etkin yapı stokunun artırılmasından kentsel altyapı inşasına, ekonominin pek çok katmanını yakından etkileyecek sayısız alanda yenilikçiliğe dayalı ekonomik büyüme fırsatları yaratabileceği bilinmektedir. Düşük-karbon ve iklim politikalarının kentlerin, ‘yeşil ekonomik yenilenme’ kapsamında enerji tedarikinden, ulaşım modellerinin düzenlenmesine, bina enerji verimlerinin ve enerji etkin yapı stokunun artırılmasından kentsel altyapı inşasına, ekonominin pek çok katmanını yakından etkileyecek sayısız alanda yenilikçiliğe dayalı ekonomik büyüme fırsatları yaratabileceği bilinmektedir.

Türkiye’de bu konuda birkaç yerel yönetimin öncülüğünde önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Öncelikle Gaziantep Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlamış, ardından Kadıköy Belediyesi kurumsal karbon ayakizini açıklamıştır. Karşıyaka Belediyesi imzalamış olduğu Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) için Sürdürülebilir Enerji Eylem Planını 2012 yılı içinde sunmuş ve 2020 yılına kadar sera gazı salımlarını önemli ölçüde azaltacağını açıklamıştır. Demir Enerji desteği ile Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı çalışmalarına başlayan belediye ve yerel yönetimler; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi. Demir Enerji Kent ve kent yönetimleri için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Eneji Planlama
 • Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı
 • Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Planı
 • Yeşil Altyapı Planı
 • Halk Sağlığı
 • Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı
 • Yenilenebilir Enerji Stratejileri
 • Enerji Kooperatifleri
 • Döngüsel Ekonomi
 • Kültürel Miras Esaslı Kırsal Kalkınma
 • Katılımcı Yerel Yönetim Politikaları
 • Yerel Yenilikçilik Politikaları
 • AB Proje Geliştirme, Başvuru, Konsorsiyum Oluşturma, Koordinasyon